Hỗ trợ trực tuyến

Giới thiệu Bộ môn tự động hóa


Giới thiệu

gioi-thieu-bo-mon-tu-dong-hoa.jpg

    Bộ môn Tự động hóa tiền thân là Tổ chuyên môn điện được thành lập cùng với sự ra đời của trường Kỹ thuật Đà Nẵng năm 1962. Năm 1976 đổi tên thành Ban nghề điện - trường Kỹ thuật Nguyễn Văn Trỗi. Năm 1996 Bộ môn Kỹ thuật điện được thành lập thuộc Khoa điện, trường Cao đẳng Công Nghệ - Đại học Đà Nẵng. Năm 2012, Bộ môn kỹ thuật điện được tách thành Bộ môn Tự động hóa và Bộ môn Hệ thống điện theo Quyết định số 8871/QĐ-ĐHĐN của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Hiện nay, Bộ môn Tự động hóa có 19 cán bộ cơ hữu đang giảng dạy và nghiên cứu, trong đó 3 Tiến sĩ, 8 Thạc sĩ và 8 Đại học (02 đang học Thạc sĩ ở nước ngoài). Ngoài các cán bộ giảng dạy ở Bộ môn còn có sự tham gia giảng dạy của các Giảng viên của Bộ môn Tự động hóa - Khoa Điện - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.
    Nhiệm vụ của Bộ môn là đào tạo sinh viên cấp cao đẳng chuyên ngành Tự động hóa thuộc ngành Công nghệ Kỹ thuật điện - Điện tử, đào tạo hệ Trung cấp chuyên nghiệp – ngành Điện dân dụng & công nghiệp và nghiên cứu khoa học. Đảm nhận việc đào tạo, cung cấp các kiến thức liên quan đến ngành Điện và Tự động hóa phục vụ các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của khu vực Miền trung – Tây nguyên.

Thông tin liên lạc
  • Bộ môn Tự động hóa – Khoa  điện
  • Văn phòng: Xưởng điện 2, Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng.
  • Điện thoại: 0511 3 894882 
  • Địa chỉ: Số 48 Cao Thắng, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Lãnh đạo bộ môn