Hỗ trợ trực tuyến

Giới thiệu Bộ môn Công nghệ thông tin


lab-may-tinh.jpg
svcntt-kientap.jpg


Giới thiệu chung
Tiền thân bộ môn CNTT là nhóm ngành Tin học được thành lập vào năm 1996, thuộc khoa Điện. Theo quyết định của trường Cao đẳng Công nghệ năm 2005 nhóm ngành Tin học  được đổi tên thành thành Bộ môn Công nghệ Thông tin. Bộ môn đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của Trường và Khoa trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học. 
Bộ môn đảm nhận đào tạo cấp Cao đẳng ngành Công nghệ Thông tin và Hệ thống Thông tin Quản lý; cấp Trung học chuyên nghiệp chuyên ngành Công nghệ Thông tin. Mục tiêu đào tạo là cung cấp cho người học những nền tảng cơ bản để phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Sinh viên tốt nghiệp ngành CNTT, HTTTQL  sẽ là các chuyên viên lập trình, chuyên viên phân tích thiết kế hệ thống, chuyên viên quản trị hệ thống sở hữu những kiến thức kỹ năng IT cập nhật và hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh của thị trường IT.

to-tin.jpg
Hình ảnh Bộ môn Công nghệ thông tin

Thông tin liên lạc
Bộ môn Công nghệ thông tin – Khoa Điện
Văn phòng: Tầng 1 - Khu A, Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng.
Điện thoại: 0511 3 894882 
Địa chỉ: Số 48 Cao Thắng, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Lãnh đạo bộ môn
Trưởng bộ môn: ThS. Hoàng Thị Mỹ Lệ
Tel: 0935280669