Hỗ trợ trực tuyến

Danh sách Cán bộ Bộ môn Công nghệ Thông tin


STTẢnhHọ tênThông tin cá nhân
1hoang_thi_my_le.jpg
ThS. Hoàng Thị Mỹ LệHọc vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên chính, Trưởng bộ môn
Di động: 0935280669
Email: kquynhdn@yahoo.com
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/htmle
2
Nguyen-Van-Lanh.jpg
ThS. Nguyễn Văn LànhHọc vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên chính, Phó Trưởng phòng Đào tạo
Di động:
Email: nguyenvanlanh@gmail.com
Lý lịch khoa học:
3
do_phu_huy.jpg
ThS. Đỗ Phú HuyHọc vị: Thạc sĩ
Di động: 0905745747
Email: huydophu@gmail.com
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/dphuy
4
nguyen-thi-ha-quyen.jpg
ThS. Nguyễn Thị Hà QuyênHọc vị: Thạc sĩ
Di động: 0907616595
Email: quyennth@gmail.com
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/nguyenthihaquyen
5
Ly-Quynh-Tran.jpg
ThS. Lý Quỳnh TrânHọc vị: Thạc sĩ
Di động:
Email:
Lý lịch khoa học:
6
Pham-Tuan.jpg
ThS. Phạm TuấnHọc vị: Thạc sĩ
Di động:
Lý lịch khoa học:
7
ninh_van_anh.jpg
ThS. Ninh Văn AnhHọc vị: Thạc sĩ
Di động: 0935495519
Email: nvanh@dct.udn.vn
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/nvanh
8
phan_quang_tung.jpg
ThS. Phan Quang TùngHọc vị: Thạc sĩ
Di động: 0917980804
Email: tungpq@ud.edu.vn; pqtung1910@gmail.com
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/tungpq
9
le-vu.jpg
ThS. Lê VũHọc vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Phó phòng QLKH & HTQT
Di động: 0983171751
Email: levuvn@gmail.com
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/lvu
10
nguyen-thi-truy-trang.jpg
ThS. Nguyễn Thị Thùy TrangHọc vị: Thạc sĩ
Di động: 0935590276
Email: trangntt07@gmail.com
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/ntttrang
11
Nguyen-Thi-Thuy-Hoai.jpg
ThS. Nguyễn Thị Thúy HoàiHọc vị: Thạc sĩ
Di động: 0982827763
Email: thuyhoai1985us@yahoo.com
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/ntthoai
12
pham-thi-tra-my.png
ThS. Phạm Thị Trà MyHọc vị: Thạc sĩ
Di động: 01222548466
Email: tramy06spt@gmail.com
Lý lịch khoa học:
13
tran_buu_dung.jpg
KS. Trần Bửu DungHọc vị: Kỹ sư
Di động: 01669399678
Email: buudung@gmail.com
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/tbdung
14
nguyen_van_phat.jpg
ThS. Nguyễn Văn PhátHọc vị: Thạc sĩ
Di động: 0914082565
Email: nvphat@dct.udn.vn
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/nguyenvanphat
15
le-thien-nhat-quang.jpg
KS. Lê Thiện Nhật QuangHọc vị: Kỹ sư
Di động: 0905042112
Email: quangltn.dotnet.vn@gmail.com;webmaster@dotnet.vn
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/ltnquang
16
phan_thi_diem_thuy.jpg
KS. Phan Thị Diễm ThúyHọc vị: Kỹ sư
Di động: 0905894096
Email: hoahongdt87@gmail.com
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/ptdthuy
17
Huynh-Nhat-Nam.jpg
KS. Huỳnh Nhật NamHọc vị: Kỹ sư
Di động: 0988088446
Email: namnhat83@gmail.com 
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/hnnam
18
Hoang-Ba-Dai-Nghia.jpg
KS. Hoàng Bá Đại NghĩaHọc vị: Kỹ sư
Di động: 0917981020
Email: hoangnghia041082@gmail.com
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/bhdnghia
19
Truong-Linh-Giang.jpg
KS. Trương Linh GiangHọc vị: Kỹ sư
Di động: 0905232595
Email: giangtl@ud.edu.vn
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/giangtl
20
nguyen_huu_nhat_minh.jpg
KS. Nguyễn Hữu Nhật MinhHọc vị: Kỹ sư
Di động: 0946000223
Email: nhatminhhcmut@gmail.com
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/nhnminh
21
Le-Thi-Bich-Tra.jpg
ThS. Lê Thị Bích TraHọc vị: Thạc sĩ
Di động: 0976306047
Email: trale146@gmail.com 
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/ltbtra