Hỗ trợ trực tuyến

Danh sách Cán bộ Bộ môn Hệ thống điện


STTẢnhHọ tênThông tin cá nhân
1doan-van-dong.jpg
ThS. Doãn Văn ĐôngHọc vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Trưởng bộ môn Hệ thống điện
Tel: +84 (0)511 3 894 882
Di động: 0987314291
Email: dvd17285@gmail.com
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/doanvandong
2
hoang-dung.png
TS. Hoàng DũngHọc vị: Tiến sĩ
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ
Tel: +84 (0)511 3 532 596 – 3 822 571
Di động: 0983010023
Email: hdung@ac.udn.vnhdung@dct.udn.vn
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/dhoang
3
tran-nguyen-thuy-chung.jpg
ThS. Trần Nguyễn Thùy ChungHọc vị: Thạc sĩ
Tel: +84 (0)511 3 894 882
Di động: 0913422688
Email: ththaoz@yahoo.com
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/tntchung
4
truong-thi-hoa.jpg
ThS. Trương Thị HoaHọc vị: Thạc sĩ
Tel: +84 (0)511 3 894 882
Di động: 0975775425
Email: hoa03d4@gmail.com
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/truongthihoa