Hỗ trợ trực tuyến

Danh sách Cán bộ Bộ môn Điện tử


STTẢnhHọ tênThông tin cá nhân
1pham-van-phat.jpg
ThS. Phạm Văn PhátHọc vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Trưởng bộ môn
Di động: 0914250339
Email: phatcdcn@gmail.com
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/pvphat
2
nguyen-linh-nam.jpg
TS. Nguyễn Linh NamHọc vị: Tiến sĩ
Chức vụ: Trưởng khoa Điện
Di động: 0905027725
Email: nlnam911@yahoo.com; nlnam911@dct.udn.vn 
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/nlnam 
3 tran-hoang-vu.jpg TS. Trần Hoàng Vũ Học vị: Tiến sĩ
Chức vụ: Phó Trưởng khoa Điện, Trưởng nhóm nghiên cứu và giảng dạy TRT-3C
Di động: 0904966711
Email: thvu@dct.udn.vn 
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/thvu
4 phan-ngoc-ky.jpg ThS. Phan Ngọc Kỳ  Học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Trưởng Phòng Khảo thí, ĐBCLGD, Thanh tra và Pháp chế
Di động: 0983.234494
Email:
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/ngockyphan
5 nguyen-van-thinh.jpg ThS. Nguyễn Văn Thịnh Học vị: Thạc sĩ
Di động: 0905.775877
Email: thinhdhdn@gmail.com
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/nvthinh
6 tran-duy-chung.jpg ThS. Trần Duy Chung Học vị: Thạc sĩ
Di động: 0906.525222
Email: tdchung1974@gmail.com
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/tdchung
7 ThS. Trần Thanh Hà Học vị: Thạc sĩ
Di động: 0913422.801
Email: thanhhadhdn@gmail.com
Lý lịch khoa học:
8 le-ngoc-quy-van.jpg ThS. Lê Ngọc Quý Văn Học vị: Thạc sĩ
Di động: 0905.185909
Email: visa1278@gmail.com
Lý lịch khoa học:
9 nguyen-thi-khanh-hong.jpg TS. Nguyễn Thị Khánh Hồng Học vị: Tiến sĩ
Di động: 0905553.663
Email: khanhhonghk@gmail.com
Lý lịch khoa học: 
10 vo-thi-huong.jpg ThS. Võ Thị Hương Học vị: Thạc sĩ
Di động: 0914.486485
Email: vothihuong1976@gmail.com
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/vothihuong
11 tran-quoc-an.jpg ThS. Trần Quốc Ân Học vị: Thạc sĩ
Di động: 0905.436527
Email: tranquocan117@gmail.com
Lý lịch khoa học:
12 nguyen-thi-phuong-mai.jpg ThS. NCS. Nguyễn Thị Phương Mai Học vị: Thạc sĩ
Di động: 0935.095418
Email: huongmainguyen12@gmail.com
Lý lịch khoa học:
13 le-huu-duy.jpg KS. Lê Hữu Duy Học vị: Kỹ sư
Di động: 0905.999308
Email: lehuuduy3890@gmail.com
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/lehuuduy
14 KS. Phạm Thị Thảo Khương Học vị: Kỹ sư
Di động: 0973.183037
Email: phamthaokhuong@gmail.com
Lý lịch khoa học:
15 tran-thi-khanh-hoa.jpg KS. Trần Thị Khánh Hòa Học vị: Kỹ sư
Di động: 0905.752032
Email: hoatrankhanh89@gmail.com
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/tranthikhanhhoa