Hỗ trợ trực tuyến

Danh sách Cán bộ Bộ môn Tự động hóa


STTẢnhHọ tênThông tin cá nhân
1nguyen-duc-quan.jpg
TS. Nguyễn Đức QuậnHọc vị: Tiến sĩ
Chức vụ: Trưởng bộ môn, Phó Trưởng Khoa Điện
Tel: +84 (0)511 3 894 882
Di động: 0983428767
Email: nguyenducquan06@gmail.com
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/ndquan
2
nguyen-anh-duy.jpg
TS. Nguyễn Anh DuyHọc vị: Tiến sĩ
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ
Tel: +84 (0)511 3 532 597
Di động: 0914049493
Email: naduy2000@gmail.com; naduy@dct.udn.vn
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/naduy
3
vo-nhu-tien.jpg
TS. Võ Như TiếnHọc vị: Tiến sĩ
Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng-
 và tư vấn Kỹ thuật Công nghệ
Tel: +84 (0)511 3 894 882
Di động: 0905136719
Email: vntien@dct.udn.vn; tienvonhu@yahoo.com
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/vntien
4
nguyen-tan-hoa.jpg
ThS. Nguyễn Tấn HòaHọc vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Phó Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Công nghệ
Tel: +84 (0)511 3 530 103
Di động: 0914030651
Email: tan_hoa@yahoo.com
Lý lịch khoa học:
5
ta-minh-huong.jpg
KS. Tạ Minh Hường Học vị: Kỹ sư
Tel: +84 (0)511 3 894 882 
Di động: 0914135460
Email: taminhuong@gmail.com
Lý lịch khoa học:
6
tran-minh-hung.jpg
KS. Trần Minh HùngHọc vị: Kỹ sư
Tel: +84 (0)511 3 894 882 
Di động:
Email: tranminhhung31@gmail.com
Lý lịch khoa học:
7
truong-thi-anh-tuyet.jpg
KS. Trương Thị Ánh TuyếtHọc vị: Kỹ sư
Tel: +84 (0)511 3 894 882 
Di động: 01266686253
Email: anhtuyet.cdcn@gmail.com
Lý lịch khoa học:
8
le-thi-thanh-nga.jpg
KS. Lê Thị Thanh NgaHọc vị: Kỹ sư
Tel: +84 (0)511 3 894 882
Di động: 0987316750
Email: nga79dcn@yahoo.com.vn
Lý lịch khoa học:
9
vo-anh-tuan.jpg
ThS. Võ Anh TuấnHọc vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Phó BT Đoàn TNCSHCM Trường Cao đẳng Công nghệ
Tel: +84 (0)511 3 894 882
Di động: 0985309272
Email: voanhtuan2204@gmail.com
Lý lịch khoa học:
10
cao-nguyen-khoa-nam.jpg
ThS. Cao Nguyễn Khoa NamHọc vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Phụ trách PTN Máy điện
Di động: 0983240419
Email: caonam@gmail.com
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/cnknam
11
pham-thanh-phong.png
ThS. Phạm Thanh PhongHọc vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Giáo vụ Khoa điện
Tel: +84 (0)511 3 894 882 
Di động: 0983015935
Email: ptphong169@gmail.com
Lý lịch khoa học:
12
vo-khanh-thoai.jpg
ThS. Võ Khánh ThoạiHọc vị: Thạc sĩ
Tel: +84 (0)511 3 894 882 
Di động: 0905261135
Email: vkthoai@gmail.com
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/vokhanhthoai
13
pham-duy-duong.jpg
KS. Phạm Duy DưởngHọc vị: Kỹ sư
Tel: +84 (0)511 3 894 882
Di động: 0932132693
Email: duyduongd2@gmail.com
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/duyduongbk
14
duong-quang-thien.jpg
ThS. Dương Quang ThiệnHọc vị: Thạc sĩ
Tel: +84 (0)511 3 894 882
Di động: 0935000483
Email: duongquangthien88@yahoo.com.vn
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/duongquangthien
15
nguyen-ngoc-hoai-an.jpg
KS. Nguyễn Ngọc Hoài ÂnHọc vị: Kỹ sư
Tel: +84 (0)511 3 894 882 
Di động: 0934749808
Email: hoaian2206@gmail.com
Lý lịch khoa học:
16
phan-van-man.jpg
KS. Phan Văn MẫnHọc vị: Kỹ sư
Chức vụ: Phó Phòng CTHSSV Trường Cao đẳng Công nghệ
Tel: +84 (0)511 3 863 177
Di động: 0905042112
Email: pvman@dct.udn.vn
Lý lịch khoa học: