Hỗ trợ trực tuyến

Sứ mạng - Tầm nhìn


Sứ mạng
Đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực kỹ thuật công nghệ và nghiên cứu khoa học chất lượng cao thuộc lĩnh vực Điện-Điện tử viễn thông-Công nghệ thông tin, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng, khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Tự tin, năng động, thực tiễn và sáng tạo là tiêu chuẩn chất lượng của sinh viên tốt nghiệp tại Khoa Điện, Trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng.
gioi-thieu-01.png
 
Tầm nhìn
Chiến lược phát triển của Khoa Điện là trở thành cơ sở đào tạo có uy tín, chất lượng về lĩnh vực Điện-Điện tử viễn thông-Công nghệ thông tin, đào tạo ra các kỹ sư thực hành công nghệ và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế.