Hỗ trợ trực tuyến

Công đoàn bộ phận Khoa Điện


    Công đoàn là một chính thể, một hệ thống đồng bộ, đan xen tương tác lẫn nhau. Trong đó, chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động mang ý nghĩa trung tâm - mục tiêu hoạt động của công đoàn. Song song với mục tiêu đó, Công đoàn bộ phận khoa Điện còn có vai trò nhất định trong sự nghiệp phát triển khoa ngày càng vững mạnh.
    Tổ công đoàn Khoa Điện được thành lập từ năm 1996, lúc đó mới có 10 công đoàn viên. Đến năm 2000, Tổ công đoàn được nâng thành Công đoàn bộ phận. Trong 19 năm qua, cùng với sự phát triển của khoa, Công đoàn bộ phận Khoa điện đã không ngừng lớn mạnh về số lượng và chất lượng. Đến tháng 10 năm 2015 tổng số công đoàn viên của khoa là 51, trong đó phần đông là đội ngũ giảng viên trẻ, tỷ lệ nam nữ gần ngang nhau.
    Thế mạnh của tập thể Công đoàn Khoa Điện là tinh thần đoàn kết, tính kỷ luật cao, có khả năng tham gia các phong trào văn-thể-mỹ. 
Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận Khoa Điện nhiệm kỳ 2012-2017
1Trần Minh HùngChủ tịch
2Nguyễn Văn ThịnhPhó Chủ tịch
3Phạm Thị Trà MyỦy viên

hoat-dong-cong-doan.jpg