Hỗ trợ trực tuyến

Chi bộ Khoa Điện


bac-ho.jpg
    Chi bộ khoa Điện là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nhà trường giao về các mặt công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể ở khoa.
    Chi bộ Khoa Điện được thành lập từ năm 2000, lúc đó mới có 03 đảng viên. Chi bộ phấn đấu phát triển Đảng ở đội ngũ giảng viên trẻ và sinh viên. Trong 15 năm qua, Chi bộ đã kết nạp trên 30 sinh viên và nhiều giảng viên. Đến tháng 10 năm 2015 số lượng đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ là 19 đồng chí.
    Chi bộ làm việc theo Quy chế làm việc của Chi bộ Khoa Điện được thông qua ngày 09 tháng 10 năm 2015.
Chi ủy nhiệm kỳ 2015-2017
1Đồng chí Trần Minh HùngBí thư
2Đồng chí Phạm Văn PhátPhó Bí thư
3Đồng chí Nguyễn Thị Khánh HồngỦy viên

chi-bo-khoa.jpg