Hỗ trợ trực tuyến

Đào tạo Lập trình game miễn phí LET’S MAKE A GAME trong 2 tháng


LET’S MAKE A GAME
  • Bạn có kiến thức lập trình cơ bản và yêu thích lập trình game?
  • Bạn đã từng nghĩ đến việc tự mình lập trình được 1 game mobile hoàn chỉnh chưa?
  • Hãy tham gia khóa đòa tạo “Let’s make a game” cùng với Gameloft.
Khóa đào tạo “Let’s make a game” tại Gameloft Đà Nẵng kéo dài 2 tháng nhằm mục đích đào tạo cho học
viên cách làm game trên Unity (khóa đầu tiên) hoặc Cocos2D. Bạn là một lập trình viên trẻ có đam mê đối
với game và mong muốn được tìm hiểu cách lập trình một game? Bạn chính là ứng viên tiềm năng của
khóa đào tạo.
Mô tả khóa học:
Số lượng: 10 học viên/khóa học
Nội dung
- Bạn sẽ được đào tạo miễn phí về các công nghệ làm game di động, cách lập trình 1 game hoàn
chỉnh và cách làm việc nhóm.
- Nhóm của bạn sẽ có một game hoàn chỉnh vào cuối khóa học.
- Bạn cũng sẽ được đào tạo về cách đưa game lên các app stores.
- Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt
Thời gian đào tạo
- Thời gian của một khóa đào tạo là 2 tháng. Trong 2 tháng này, bạn có thể sắp xếp thời gian linh
hoạt sao cho tổng thời gian bạn đến công ty là 5 buổi (sáng hoặc chiều) mỗi tuần, trừ thứ 7 chủ
nhật.
Lợi ích
- Bạn có cơ hội được trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp tại Gameloft.
- Bạn được đào tạo cách làm game từ đầu tới cuối và tự sáng tạo ra game của chính mình.
- Học viên xuất sắc nhất của mỗi nhóm sẽ được nhận thưởng 1.000.000 đồng.
Cơ hội nghề nghiệp
- Bạn sẽ có cơ hội tham gia vào gia đình Gameloft nếu như bạn có thành tích tốt trong khóa học.
Yêu cầu:
- Có khả năng lập trình căn bản
- Có kĩ năng logic tốt
- Cam kết tham gia khóa học trong vòng 2 tháng (khóa 1 bắt đầu từ ngày 15/3/2016)
- Ưu tiên ứng viên có laptop cá nhân
Hình thức đăng kí:
Ứng viên gửi CV về DAD-recruitment@gameloft.com (hoặc tải mẫu tại ĐÂY) trước ngày 05/3/2016 để
được tham gia làm bài test đầu vào tại Gameloft.
ENGLISH VERSION:
Have you ever thought of making your own games?
Imagine how interesting it will be to see the magic of your codes in games.
Then, LET’S MAKE A GAME with Gameloft.
We are looking for young programmers who have passion for games and desire to study in depth how a
game is developed to participate in our two-month Training Course “Let’s make a game” which train
participants on how to make a game with Unity or Cocos2D.
Course Description:
Training content
- You will receive free training on game programming techniques, game making process and
teamwork skill.
- Your team is expected to have a fully developed game at the end of the course.
- You will also be trained on STORE GAME SUBMISSION (how to submit your games on stores).
Training time
- Training duration is two months in which you are expected to present at Gameloft office for at
least 2.5 days per week, you are given the choice to pick the time that best fits you.
Reward
- The best trainee in each group will receive an award of 1,000,000 VND.
- You will be able to experience the professional working environment at Gameloft.
Job opportunity
- You are given the chance to join Gameloft family if you show good performance during the course.
Requirements:
- Committed to a two-month participation starting from Mar 15 2016
- Basic programming skill
- Good logical skill
- Having a laptop is an added advantage.
How to register?
Kindly send your CV to DAD-recruitment@gameloft.com before March 05 2016 to apply. You will be
contacted by Recruitment team to test at Gameloft office.
Thông tin tương tự