Hỗ trợ trực tuyến

Hội thảo về thiết bị mới trong nghiên cứu và giảng dạy ngày 16/3


Thực hiện chủ trương tăng cường các hoạt động học thuật, chuyên môn cũng như đẩy mạnh hoạt động KHCN, nâng cao chất lượng đào tạo, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giữa nhà trường với doanh nghiệp. 
BCN Khoa Điện phối hợp với công ty DBM tổ chức Hội thảo chuyên đề "THIẾT BỊ MỚI TRONG NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY VỀ ĐO LƯỜNG, TỰ ĐỘNG HÓA, ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG, ĐIỆN TỬ Y SINH”.

Hoi-Thao-Nghien-Cuu-Giang-Day.jpg

Kế hoạch cụ thể như sau: 
I. Thời gian, địa điểm 
  • Thời gian: lúc 14h00 thứ 5 ngày 16/03/2017
  • Địa điểm : Phòng họp 1 (Khu A).
II. Thành phần tham dự: 
  • Thành phần: Đại diện BGH, Đại diện phòng QLKH & HTQT, BCN Khoa Điện, Đại diện công ty DBM, Toàn thể nhóm TRT-3C, nhóm SRT, các giảng viên Khoa Điện CĐCN, ĐHBK ĐN và các thầy/cô đồng nghiệp quan tâm.
  • Chủ trì: BCN Khoa Điện
  • Thư ký: ThS. Dương Quang Thiện
III. Nội dung chương trình: 
14h00 – 17h00: Báo cáo tham luận của các doanh nghiệp, giảng viên các trường

Nội dung chi tiết:
14h00 – 15h30:
o   Giới thiệu National Instruments và khái niệm “Do Engineering”
o   Giới thiệu về phần mềm lập trình dạng đồ họa LabVIEW
o   NI ELVIS dùng cho giảng dạy mạch điện, đo lường, điều khiển, cơ điện tử, viễn thông, điện tử y sinh, …
o   NI DAQ và NI VirtualBench dùng cho đo lường
o   NI Software Defined Radio (NI SDR) dùng cho giảng dạy, nghiên cứu viễn thông
o   NI myDAQ, NI myRIO dùng cho sinh viên
15h30 – 16h00: Tea Break
16h00 – 17h00: Thảo luận, Hỏi đáp
Thông tin tương tự
Trang 1 / 5 1 2 3 4 5 Sau Cuối